Izbornik

Životopis - Mr. sc. Joško Kalilić dr. med.

Dr. Joško Kalilić je u Splitu 1. prosinca 1938. gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1965. Nakon završenog liječnićkog staža u Splitu odlazi u SAD, gdje na Cleveland Clinic, u Clevelandu. završava specijalizaciju iz opstetricije i ginekologije.
Nakon višegodišnjeg rada u SAD-u, gdje su se rodila i njegova dva sina, sa suprugom i djecom vraća se u rodni Split i zapošljava u KBC-u Split, u Centru za onkologiju i radioterapiju kao ginekolog-onkolog. Stupanj magistra nauka i zvanje znanstvenog asistenta Medicinskog fakulteta u Splitu postigao je 1986. Od 1990.-1991. radio je kao v.d. voditelja Centra za onkologiju i radioterapiju KBC-a, Split. Godine 1991. skupština grada Splita imenovala ga je za sekretara Sekretarijata zdravstva i socijalne skrbi, a 1993. imenovan je za proćelnika županijskog Ureda za zdravstvo i socijalnu skrb Splitsko-dalmatinske županije, gdje radi do odlaska u mirovinu.
Član je Američkog medicinskog udruženja (AMA), Američkog udruženja za opstetriciju i ginekologiju (ACOG), Hrvatskog liječnićkog zbora (HLZ), Hrvatske liječnićke komore (HLK), predsjednik je "Kluba liječnika" HLZ u Splitu. Završio je Europsku školu za onkologiju (ESO) u Milanu 1984. Bio je predavač na Medicinskoj školi u Splitu i mentor studentima medicine. Sa svojim stručnim radovima sudjelovao je na brojnim međunarodnim kongresima, simpozijima i seminarima.
Autor je knjiga "Žena i klimakterij", "Prehrana i medicinski savjeti za treću Životnu dob", a s engleskog na hrvatski jezik preveo je američku medicinsku knjigu "Vaš kučni liječnik".
Za vrijeme Domovinskog rata bio je član Kriznog štaba općine Split, Član Povjerenstva ministarstva zdravstva za reorganizaciju HMP i helikopterske službe, predsjednik Sanitetskog operativnog stožera grada Splita, Odbora za humanitarnu pomoć prognanicima i izbjeglicama, Odbora za bolesti ovisnosti, stručni koordinator za PTSP stradalnicima Domovinskog rata, te član Povjerenstva za ljudska prava Splitsko-dalmatinske županije. Inicirao je i organizirao izgradnju mreže helidroma na otocima Splitsko-dalmatinske županije te sudjelovao u brojnim drugim medicinskim i humanitarnim aktivnostima od javnog interesa.
Za svoj rad dobio je brojna državna odlićja, a za cjelokupni rad na unapređenju zdravstvene i socijalne zaštite te ostalim aktivnostima za opći boljitak građana Splita i županije, dodijeljena mu je i osobna nagrada Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.